|
|


  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam
  • Produkt SmartCam


Produkt SmartCam
SmartCam je software produkt, který analyzuje obraz z kamerového systému v reálném čase. Zpracovává video přenos z kamer, rozpoznává situace ve scéně a v případě podezřelého chování ihned informuje uživatele. SmartCam je vhodný pro realtime zabezpečení objektů a veřejnou bezpečnost. Využijí jej firmy, státní správa i jednotlivci pro dohled svého majetku. Jako jeden z prvních systémů tohoto druhu implementuje nejmodernější přístupy k deep learningu s použitím hlubokých neuronových sítí.


Moje role v projektu: Byl jsem manažerem a marketérem produktu, výnálezcem myšlenky, koncepce a architektury, a vedoucím vývojového týmu.
Období: 2015 – 2017