|
|


  • Chytré parkování pro SPEL
  • Chytré parkování pro SPEL


Chytré parkování pro SPEL
Ve městech či obchodních centrech se nacházejí parkoviště s desítkami až stovkami parkovacích míst, které jsou zdarma, či za poplatek k dispozici řidičům. Jak tomu už bývá, hledání místa často obnáší několikaminutové objíždění celého parkoviště dokola. Hledáním parkovacího místa v přeplněných městech ztrácejí řidiči kvanta času a dle různých studií zároveň tvoří okolo třetiny všech emisí z automobilové dopravy. Vzhledem k tomu, že zejména v centrech měst je možnost vytváření nových parkovišť omezená a zároveň se města celkově zavazují ke snižování emisí, soustředí se iniciativa Smart City na řešení, která pomohou řidičům parkovat co nejjednodušeji a nejefektivněji.

V rámci tohoto projektu jsme celý problém s parkováním vyřešili pomocí stávajících kamer. Podstatou řešení je chytrý analytický software, který provádí analýzu obrazu z kamer v reálném čase. Ten dokáže prázdné parkovací místo okamžitě detekovat a informaci okamžitě poslat do informačního systému, který jej následně sdělí i řidičům pomocí informační tabule.

V čem spočívá výhoda takového systému oproti konvenčním systémům na bázi magnetických snímačů? Především v ceně pořízení, údržby a jednoduchosti instalace, protože systém analýzy obrazu lze jednoduše integrovat se všemi stávajícími systémy, kamerami a infrastrukturou parkoviště, a tedy není potřeba umisťovat drahé senzory do vozovky. Tento systém dále umožňuje funkce nad rámec detekce zda je místo “volno/obsazeno”, lze využít veškeré obrazové informace, například detekce a rozpoznání SPZ nebo kontrolovat časové parkování, protože umí vyhodnotit kdy konkrétní auto na parkovací místo zaparkovalo auto a kdy místo opustilo. To je jedním z předpokladů pro placení parkovného na dálku, pomocí mobilní aplikace. A tím výčet výhod do budoucna zdaleka nekončí.


Moje role v projektu: Byl jsem manažerem projektu a technickým vedoucím vývojového týmu.
Období: 2017